Download de white paper!

 The Overambitious API Gateway

De markt van API Gateways is groeiende. Leveranciers voegen feature na feature toe om zich maar te kunnen onderscheiden van de concurrentie. De grens tussen generieke eigenschappen en bedrijfsdomein eigenschappen wordt vager en vager, met als resultaat een overambitieuze API Gateway die als ESB wordt gebruikt. Wat er gebeurt is dat bedrijfsspecifieke logica verstrengeld raakt met generieke domein overstijgende functies. Dit resulteert in onoverzichtelijke verantwoordelijkheden en een complex IT landschap. Niet voor niets waarschuwt Thoughtworks in de Techradar al jaren voor de gevaren van een overambitieuze API Gateway. In deze presentatie nemen we je puntsgewijs mee middels een aantal kenmerken en gevaren van een overambitieuze API Gateway, en benoemen we alternatieven.