Klantencase - Rubix ontzorgt ProRail door inzet van de Service Oriented Factory

ProRail is als beheerder van het Nederlandse spoorwegennetwerk verantwoordelijk voor alle bij dit netwerk behorende infrastructuur, in termen van rails, wissels en overgangen, maar is ook verantwoordelijk voor het dagelijkse gebruik van dit netwerk door de verschillende vervoerders waaronder de NS, Syntus, Deutsche Bahn en anderen. Onder dagelijks gebruik wordt eenvoudigweg verstaan: het kunnen laten rijden van de treinen op dit netwerk.
De introductie van de ESB binnen ProRail

ProRail is een informatie intensieve organisatie, met veel complexe en kritische systemen en is daarbij tevens afhankelijk van verschillende partijen. Om toch snel en flexibel aanpassingen te kunnen blijven doen en de groeiende informatiestromen te kunnen blijven bedienen, heeft ProRail gekozen een ESB (Enterprise Service Bus) als strategische oplossing hiervoor te implementeren. In 2009 is binnen ProRail het EIC (Enterprise Integration Center) hiervoor opgericht. Vanaf dat moment heeft RubiX continu actieve ondersteuning geleverd om het benodigde draagvlak voor de ESB en juist ook de ESB zelf binnen ProRail te realiseren. Door het succes is het EIC verder gegroeid met verschillende specialisten, echter het aansluiten van de gevraagde capaciteit vanuit de business programma’s op de beschikbare capaciteit van het EIC gaf steeds meer uitdagingen. 

Ook de schaarste van TIBCO specialisten vormde een extra uitdaging want de tijd tussen het zoeken naar de juiste specialist en het aan boord en productief hebben van die extra resource nam sterk toe. Dit alles kwam de voorspelbaarheid niet ten goede; het werd steeds moeilijker om aan te geven aan de business programma’s wanneer bepaalde services, adapters en andere componenten uitgevoerd zouden worden, laat staan dat het EIC exact kon zeggen wanneer ze klaar zouden zijn. Een extra probleem voor de planning van deze programma’s. De wens om een meer flexibele pool van resources te hebben, voorspelbaar te zijn maar zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit, nam verder toe. Het EIC had door het succes van de ESB haar eigen probleem gecreëerd. Vanaf medio 2012 is ProRail op zoek gegaan naar een oplossing voor deze problemen.

Hoe de Rubix SOFa past in de tocht

De Service Oriented Factory (SOFa) biedt hier voor ProRail uitkomst. De Rubix SOFa stelt ProRail in staat eenvoudig en snel op- en af te schalen, waardoor ProRail op het gebied van resourcing volledig wordt ontzorgd. De SOFa verbetert daarnaast de voorspelbaarheid van de opleveringen en garandeerde de kwaliteit van de opgeleverde software. Binnen ProRail is er een centraal contactpersoon voor de SOFa; de delivery manager. Hij ontvangt vanuit de verschillende ProRail-projecten verzoeken tot het bouwen van nieuwe integratie-componenten. Op basis van de specificaties geeft de SOFa voor deze opdracht een fixed price inschatting af. Op basis van die informatie en de prioriteiten binnen ProRail kan de delivery manager de volgorde van oplevering bepalen. De SOFa zal naar aanleiding van die informatie kunnen aangeven wanneer de opleveringen zullen plaatsvinden, het behalen van deze deadlines wordt daarmee tevens de verantwoordelijkheid van de SOFa. Mocht de opleversnelheid verhoogd moeten worden of mocht men voorzien dat de hoeveelheid werk de komende periode meer of juist minder zal zijn, dan kan de delivery manager de forecast hierop aanpassen. Wekelijks bespreekt de delivery manager deze planning met de SOFa-manager en kan hij tevens de forecast aanpassen.

Resultaat

Het EIC kon, vanwege de ontzorging op het gebied van de software ontwikkeling, zich focussen op haar kerntaak; namelijk het ontwerpproces en de afstemming met de business. Door het kort cyclische- overleg zat ProRail continu aan het stuur, met als grote voordeel dat de gevraagde capaciteit aan de SOFa steeds in lijn was met het beschikbare werk. ProRail bleef hiermee continu flexibel in het bepalen van de prioriteiten en de verdeling van de werkpakketten in de pijplijn. Door deze optimalisatie werd de totale doorlooptijd verkort, de leegloop sterk gereduceerd en het aantal opleveringen met een first time right sterk verhoogd. De aansluiting op de business programma’s was een realiteit geworden.

{

De RubiX SOFa stelt ProRail in staat flexibel te reageren op de (door)ontwikkeling van het integratielandschap, zonder zich zorgen te hoeven maken over resourcing, deadlines en kwaliteit

- André de Waard

ProRail