Als innovatief bedrijf met een sterke focus op nieuwe ontwikkelingen op technologisch snijvlak kon Rubix ook dit jaar natuurlijk niet ontbreken op TIBCO NOW 2017, het jaarlijkse congres van één van de meest vooruitstrevende software leveranciers uit Silicon Valley, TIBCO. Het evenement werd dit jaar in Berlijn georganiseerd en stond volop in het teken van de digitale transformatie van organisaties, industrieën maar ook de samenleving waarin we vandaag de dag leven.

De verdere digitalisering van de samenleving heeft diverse implicaties en de vraag is hierbij ‘hoe kunnen organisaties transformeren en “digitaal” slimmer worden en meer (waardevolle) inzichten verkrijgen in data om te voorkomen dat zij gedisrupteerd (of ge-uberized) worden in de nieuwe wereld’?. Het antwoord en tevens visie van TIBCO hierop is kort samen te vatten in twee citaten van Thomas Been, Chief Marketing Officer, TIBCO.

“In order to succeed in this evolving digital world, companies must think past traditional business intelligence tools and consider a digitally smarter approach.”

Om deze “digitally smarter approach” te ondersteunen zegt Thomas Been het volgende over de visie op TIBCO:

“TIBCO continues to place innovation first, focusing efforts on interconnecting data and augmenting the results to provide users with a seamless experience.”

TIBCO zet door op innovatie, het integreren, ontsluiten en verbinden van data en het vergroten van het (verrijkte) operationeel inzicht hierop. Het productportfolio is logischerwijs een weerspiegeling van deze visie en is simpelweg opgedeeld in twee groepen.

Interconnect Everything

Het integreren, ontsluiten en verbinden van mensen & processen, APIs en data & systemen. Het volledige integratie spectrum wordt hiermee afgedekt vanuit de traditionele core integratie (on-premises) tot aan de edge (internet of things). Capabilities (speerpunten) die op dit vlak onderkend zijn door TIBCO zijn messaging, application integration, microservices, blockchain, api management, cloud integration, business process, internet of things, edge apps en low code apps.

TIBCO’s vlaggenschip, BusinessWorks is hier uiteraard onderdeel van. Ontwikkelingen hebben op dit vlak uiteraard niet stilgestaan en het motto van TIBCO is “build once, deploy anywhere”. Waarbij men door de introductie van het product TIBCO BusinessWorks Container Edition (BWCE) duidelijk de toenadering heeft gezocht tot gecontaineriseerde uitvoeringsomgevingen (PaaS) zoals CloudFoundry en OpenShift van Red Hat, gebaseerd op core-technieken als Kubernetes en Docker. Ook native concepten en technieken voor bijvoorbeeld configuratie management (Spring Cloud Config, Zuul, Consult), service discovery & registration (Eureka, Consul), circuit breaker patterns (Hystrix Framework) zijn hierin geadopteerd door TIBCO. Dit is in mijn ogen een zeer verstandige keuze!

Als iPaaS alternatief biedt TIBCO de dienst TCI aan (TIBCO Cloud Integration), een volledig door TIBCO beheerde integratie uitvoeringsomgeving die zij als een service aanbieden met Amazon Web Services als onderliggende infrastructuur. Men kan overigens op ieder moment met minimale inspanning switchen tussen de diverse uitvoeringsomgevingen (“build once, deploy anywhere”). Dit zal zeker helpen in de massale migratie naar een cloud-native architectuur maar ook de tijdelijke hybride situatie, waarin momenteel diverse organisaties zich bevinden.

Een bijzondere, maar niet minder sterke eend in het productportfolio is project FloGo, het open-source IoT integratie product van TIBCO dat pas geleden het 1-jarig bestaan vierde. Tijd zal uitwijzen of het ook een groot succes zal gaan worden binnen de open-source community maar dat het potentie heeft staat vast.

Augment Intelligence

Het vergroten van het (verrijkte) operationeel inzicht door slimme (real-time) reporting & dashboards, intelligente data-analyse mogelijkheden en streaming analytics. TIBCO heeft na de overname van het product Spotfire (alweer een aantal jaren geleden) een zeer sterke troef in handen voor visuele data exploratie en analyse mogelijkheden, deze is op slimme wijze uitgebreid en gekoppeld aan de overige producten binnen het platform. Capabilities (speerpunten) die op dit vlak onderkend zijn door TIBCO zijn master data management, data wrangling, embedded analytics, streaming analytics, machine learning, data science, visual analytics, predictive analytics en artificial intelligence.

Opvallend is dat TIBCO zich in de markt van big data science, machine learning en artificial intelligence probeert te positioneren. Aan de ene kant is dit natuurlijk niet geheel verrassend gezien het feit dat juist hiervoor de juiste integratie en ontsluiting van data benodigd is (zie interconnect everything). Aan de andere kant is dit natuurlijk een heel specialistische tak waar innovatie vooral gedreven wordt door open-source. Met de recente overname van data science marktleider Statistica wil men deze expertise mede mee aan boord krijgen. Het product zal onderdeel vormen van het TIBCO Insight Platform, waar ook TIBCO Spotfire onderdeel van uitmaakt.

Connected Intelligence

De combinatie maar vooral ook de samenwerking tussen “interconnect everything” en “augment intelligence” is wat TIBCO beschrijft als “connected intelligence”, en staat voor de visie van TIBCO met als ultieme doel het bereiken van operational excellence (connect -> sense -> learn -> act) en daarmee digitaal leiderschap in de nieuwe wereld. Alle producten sluiten hierop aan en in theorie is dit een zeer krachtige propositie vanuit technologische oogpunt. De vraag is alleen in hoeverre organisaties in staat zullen zijn om dit te succesvol te implementeren. Niet alleen vanuit een technisch oogpunt maar juist ook organisatorisch. Dit is in de praktijk vaak een hoge drempel die overwonnen moet worden en zolang IT als ondersteunend (lees ondergeschikt) wordt gezien ten opzichte van de business zal dit een grote uitdaging zijn binnen veel traditionele organisaties. De digitale transformatie is echter geen keuze, het is onvermijdbaar, organisaties zullen mee moeten gaan of zullen verdwijnen…